Uluslararası Güvenlik Çalışmaları

“Massive Open Online Course on Security” projesi kapsamında NATO PDD tarafından desteklenen bu çevrimiçi ders, Güvenlik Çalışmaları alanında lisans düzeyinde giriş dersi olarak tasarlanmıştır. Temel olarak güvenlik alanındaki kuramsal yaklaşımları, temel kavramları, genel tartışma konularını ve temel güvenlik kurumlarını kısaca tanıtmayı amaçlayan ders, planlanmakta olan serinin diğer derslerine giriş niteliği taşımaktadır. Uluslararası güvenlik alanındaki kuramsal yaklaşımların geleneksel güvenlik anlayışı- yeni güvenlik anlayışı karşılaştırması yoluyla incelenmesi, alanla ilgili temel bilgilerin paylaşılması, disiplinin ele aldığı konuların kapsamlı ve anlaşılır bir yaklaşımla anlatılması ve tüm bunların görseller, videolar, ek okumalar ve tartışma sorularıyla desteklenmesi ile Uluslararası Güvenlik alanıyla ilgilenecek olanlara temel bilgilendirmenin sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca Uluslararası Güvenlik alanıyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak, disiplinin odaklandığı güvenlik kavramları, sorunları, aktörleri ve sair konularda genel kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak ve alanla ilgili ileri düzeyde çalışmalar yürütecek olanlara sağlam bir analiz zemini oluşturmak da amaçlanmıştır.

Prof. Dr. Mustafa Aydın
(Ders Koordinatörü)
Dr. Gökçe Gezer
(İçerik Yazarı)
Mustafa Gökcan Kösen
(İçerik Yazarı)

E-Güvenlik Dersi, “The Massive Online Course on Security – MOOC-S” projesi kapsamında NATO Public Diplomacy Birimi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından desteklenmektedir.
E – Security Course is supported by a Visual Products Grant from the NATO Public Diplomacy Division to “The Massive Online Course on Security – MOOC-S” project, and by the International Relations Council of Turkey.

Kurs İçerik

Tümünü Genişlet
KONULAR