Koordinatörden

Küresel ve ulusal olarak ilginç bir döneme tanıklık ediyoruz. Sanki Dickens’ın İki Şehrin Hikayesi’nde, “zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü; bilgelik zamanıydı, aptallık zamanıydı, inanç çağıydı, kuşku çağıydı, ışık mevsimiydi, karanlığın mevsimiydi, umudun baharıydı, umutsuzluğun kışıydı” diye anlattığı dönemi yaşıyoruz. Bu tür dönemlerde yaşananları anlamlandırmak ve geleceğe yönelik doğru öngörülerde bulunmak her zamankinden daha önemlidir. Susmanın güvenli olduğu, çoğunluğa uymanın avantaj sağladığı, genelde kaybolmanın kolay olduğu bu dönemlerde…

Global Akademi

Yeni nesil uzmanlar ağı olarak örgütlenen, hiyerarşik yapılanması olmayan ve günümüz dünyasının akışkan çalışma yöntemlerini benimseyen Global Akademi, işbirliği yaptığı paydaşlarıyla birlikte çok sayıda konferans, seminer, çalıştay, ders, sertifika programı vb. etkinlikler düzenlemekte, gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmaları, konu ve alan odaklı raporları ve akademik yayınları ile öncelikle paydaşlarının analitik dünyalarına katkı sunmayı, ardından ulusal ve uluslararası kamuoylarını bilgilendirmeyi ve nihayetinde içgörü ve öngörü çalışmalarıyla insanlığın bilişsel gelişime katkı sunmayı hedeflemektedir.

1 +

Projeler

1 +

Uzmanlar

1 +

Etkinlikler

Güncel Projeler

İlgi alanımıza giren konularda projeler geliştirmek, araştırmalar yürütmek, raporlar hazırlamak ve ortak akıl toplantıları düzenlemek amacıyla bir araya gelen bağımsız araştırmacılar ile projelerimizi yürütüyor, paydaşlarımızla koordinasyonlarını sağlıyoruz. Birlikte öğrenmek, gelişmek, üretmek ve paylaşmak isteyenleri bekliyoruz.

Adres:

İstanbul TURKEY 

Telefon:

+90 (212) 533 65 32 – 1650