Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması

2020-600x600

Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması

2013 yılından beri Kadir Has Üniversitesi'nin desteğiyle her yıl Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirilen Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması, Türkiye kamuoyunun Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine ve dış politikasına yönelik bakış açısını ortaya koymak, Türkiye'nin dış politikasına yön veren gelişmeler ile dış politika yapımında etkili olan kurumlara yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra, Türkiye kamuoyunun uluslararası alandaki "dost", "düşman" ülkeler ile "tehdit" algılamalarının gelişimi, uluslararası kuruluşlar ve genel küresel gelişmelerle ilgili düşüncelerinin de derlendiği araştırma sonuçları takip eden Haziran-Temmuz aylarında bir raporla kamuoyu ve akademik dünyanın dikkatine sunulmaktadır.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırmasının akademik çerçevesi Global Academy Türkiye Çalışmaları Grubu tarafından hazırlanmakta, saha çalışmaları Kadir Has Üniversitesi’nce sağlanan destek kapsamında Akademetre Research & Strategic Planning tarafından gerçekleştirilmektedir. 2021 yılı araştırma ve raporlama ekibi aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa Aydın

Akademik Uzmanlar: Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Prof. Dr. Serhat Güvenç, Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, Doç. Dr. Özgehan Şenyuva, Soli Özel

Proje Asistanı: Sabri Deniz Tığlı

 

Akademetre Uzmanları

     Stratejik Planlama Uzmanı: Dr. Halil İ. Zeytin

     Kantitatif Proje Koordinatörü: Aybike Şen

     Üretim Müdürü: Ercan Balcı

     Veri Kontrol ve Raporlama: Esra Sevinç, Seda Ay

     Müşteri İlişkileri Uzmanı: İrem Torun

Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması 2021 yılı çalışmaları kapsamında Türkiye geneli temsiliyetine 26 il (İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Adana, Antalya, Hatay, Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Bitlis, Erzurum, Ağrı) kent merkezlerinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri 1.000 kişi ile görüşülmüştür. Bu kişilerin demografik özellikleri şu şekilde oluşmuştur: