Dış Politika Konuşmaları / Foreign Policy Talks

  • Anasayfa
  • Dış Politika Konuşmaları / Foreign Policy Talks

Bu girişimin amacı, dünyanın güncel durumu hakkında aydınlatıcı ve bilgiye dayalı değerlendirmelerle uzmanların yanı sıra genel kamuoyuna ulaşmaktır. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) ile Panorama Portal tarafından ortaklaşa hayata geçirilen bu proje, Uluslararası İlişkiler alanındaki çalışma ve anlatıların sadece akademik kitlelerle sınırlı kalmaması gerektiği ortak inançlarının sonucu olarak, bu konulara ilgi duyabilecek herkese ulaşmak amacıyla oluşturulmuştur.

The aim of this initiative is to reach the general public as well as specialist audiences with informed assessments on the state of our world. It is an extension of the work being carried out both by the Center for International and European Studies (CIES) at Kadir Has University and the Panorama portal. As they believe that the study and understanding of International Relations should not be limited to academic audiences only, this forum was created to reach the general public.