KİTAPÇIK

ÖNCEKİ AKADEMİLER

DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ-VI:
“Türk Dış Politikasının Yüzyılı”
13-15 Nisan 2023, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

2015 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen “Dış Politika Akademisi” programı bu yıl Global Akademi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) işbirliği ile Kadir Has Üniversitesi ve T.C. Dışişleri Bakanlığı katkılarıyla 13-15 Nisan 2023’te yüz yüze ve seminer formatında geniş katılımlı olarak gerçekleştirilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yıldönümü olması vesilesiyle bu yılki Akademi “Türk Dış Politikasının Yüzyılı” temasıyla gerçekleştirilecektir.

 

Dış Politika Akademisi’ne Kimler Katılabilir?

Dış Politika Akademisi’nin öncelikli hedef kitlesi, dış politikaya ilgi duyan veya bu alanda çalışan akademisyenler, akademisyen adayları, araştırma kuruluşlarında çalışan kişiler ile Uluslararası İlişkiler ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde çalışan uzmanlar, araştırmacılar ve medya çalışanlarıdır. Programa katılım için yaş sınırı bulunmamaktadır.

 

Bildirili Başvuru

Bildirileriyle panellere katkı sağlamak isteyenler katılımcıların aşağıdaki bağlantıda verilen formu en geç 24 Mart 2023 tarihine kadar doldurmaları beklenmektedir:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWOhWOZAJvCOnR5ONDB54LFZHYoSQHqLRjz961ItJ69J9LQ/viewform?usp=sf_link

Bildiri sunmak isteyenlerin Türk dış politikasına dair tarihsel, hukuki, ekonomik, sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve diğer farklı bakış açıları ve/veya kuramsal, ampirik, metodolojik analizleri içeren çalışmalarının başlıkları ve özetlerini yukarıda belirtilen form üzerinden iletmeleri gerekmektedir.

Bildiri önerileri Bilim Kurulu’nca değerlendirildikten sonra başvuranlara kabul durumları 29 Mart 2023 tarihine kadar iletilecektir. Paralel oturumlar olmayacağı için sınırlı kontenjan bulunduğundan  lisansüstü öğrencilerin bildirilerine istisnai olarak yer verilecektir. Deprem bölgesinden katılarak sunum yapmak isteyen öğretim üyelerine öncelik tanınacaktır.

 

Bildirisiz Başvuru

Dış Politika Akademisi’ne dinleyici/katılımcı olarak katılmak isteyenlerin aşağıdaki formu en geç 3 Nisan 2023‘e kadar doldurmaları beklenmektedir.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSxkE-ckZAQ0R5t1r1U8HPe0n53nDNCWrAFkRnUNQYeUUPZg/viewform?usp=sf_link

Başvurular formda doldurulacak motivasyon mektubu uyarınca değerlendirilerek, kabul durumları 7 Nisan 2023’e kadar iletilecektir. Başvurular kontenjanla sınırlıdır.

Dış Politika Akademisi-2023’e katılım, Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu mevcut şartlar çerçevesinde ücretsizdir. Ulaşım, konaklama ve iaşe katılımcıların sorumluğundadır.

Akademiyi tamamlayan katılımcılar, Uluslararası İlişkiler Konseyi ve Global Academy ortak sertifikasını almaya hak kazanacaktır. 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ali Şevket Ovalı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi

Prof. Dr. Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Meliha Altunışık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Meltem Müftüler Baç, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi (başkan)

Prof. Dr. Yelda Demirağ, Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ziya Öniş, Koç Üniversitesi

 

Düzenleme Kurulu

Dr. Öğretim Üyesi Cihan Dizdaroğlu, Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz Şenol Sert, Özyeğin Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, Bahçeşehir Üniversitesi

Doç. Dr. Özgür Özdamar, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi (başkan)

Doç. Dr. Fulya Aksu, Altınbaş Üniversitesi

 

İletişim

Melike Bozkurt
Telefon: (212) 533 65 32 – 1644
E-Posta: [email protected]

HAKKINDA

Dış Politika Akademisi

2015 yılından bu yana Uluslararası İlişkiler Konseyi işbirliğinde düzenlenen Dış Politika Akademisi, uluslararası alanda ülkelerin dış politika uygulamaları, bunların karar aklama ve yapım süreçleri, analitik açıdan dış politika çalışmalarının gelişen kavramsal çerçevesi ile bunların Türkiye dış politikasına etkileri üzerine kapsamlı bir çalışma ve öğrenme süreci oluşturmayı hedeflemektedir. Katılımcıları akademik uzmanlar ve dış politika yapıcı kurumların temsilcileri ile bir araya getirerek, açık bir tartışma ve öğrenme ortamında Türk dış politikası, yapısı, geliştirilmesi ve uygulamasına ilişkin tartışmaları paneller, dersler ve simülasyonlar eşliğinde sunmaktadır. Akademi ayrıca Dış Politika Analizi alanında Türkiye’de yapılan çalışmaları teşvik etmek, alanda çalışanlar arası temasları geliştirmek ve dış politika konularında temel bilgi birikimini artırmayı da hedeflemektedir.

Ders Tanıtımları

Destekleriyle