KONSEPT NOTU

ÖNCEKİ AKADEMİLER

DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ-VII

2015’ten bu yana düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Dış Politika Akademisi’nin yedincisi, Uluslararası İlişkiler Konseyi ve Global Akademi ortaklığı ile T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin destekleriyle 27 Mayıs 2024’te Giresun Kulakkaya Yaylası’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden ve üniversitelerinden akademisyenlerin katılımlarıyla yuvarlak masa tartışma formatında gerçekleştirilen Akademi’de, Türk dış politikasının 100 yıllık evrimi, dış politika yapımı ve uygulamalarının daha iyi nasıl çalışılabileceği, mevcut Türk dış politikası çalışmalarındaki sıkıntılar ve bunları giderme yolları ile kuramsal ve tarihsel perspektiflerden Türk dış politikasının ilke, beklenti ve uygulamaları ele alındı. Akademi çalışmaları sonucunda Türk dış politikasının karmaşık ve kapsamlı yapısı sebebiyle geleneksel olarak üçlü şekilde ifade edilen analiz seviyelerinin tamamının kullanımı ve eklektik teorik çerçevelerin avantajları, özellikle arşiv belgeleri ile hazır veri setlerinin yokluğunda bunları aşmak için kullanılabilecek yöntemler, değişen uluslararası sistemde Türkiye’nin yeri, Türk dış politikasının olası gelecek projeksiyonları ve bu kapsamda akademik yazındaki boşluklar ve giderme yolları da ayrıntılı şekilde tartışıldı.

HAKKINDA

Dış Politika Akademisi

2015 yılından bu yana Uluslararası İlişkiler Konseyi işbirliğinde düzenlenen Dış Politika Akademisi, uluslararası alanda ülkelerin dış politika uygulamaları, bunların karar aklama ve yapım süreçleri, analitik açıdan dış politika çalışmalarının gelişen kavramsal çerçevesi ile bunların Türkiye dış politikasına etkileri üzerine kapsamlı bir çalışma ve öğrenme süreci oluşturmayı hedeflemektedir. Katılımcıları akademik uzmanlar ve dış politika yapıcı kurumların temsilcileri ile bir araya getirerek, açık bir tartışma ve öğrenme ortamında Türk dış politikası, yapısı, geliştirilmesi ve uygulamasına ilişkin tartışmaları paneller, dersler ve simülasyonlar eşliğinde sunmaktadır. Akademi ayrıca Dış Politika Analizi alanında Türkiye’de yapılan çalışmaları teşvik etmek, alanda çalışanlar arası temasları geliştirmek ve dış politika konularında temel bilgi birikimini artırmayı da hedeflemektedir.