TRIP Araştırması

trip-logo

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanında çalışan akademisyenlerin eğitim ve araştırmalarında hangi teorileri, yöntemleri ve pedagojik yaklaşımları kullandıkları ile epistemolojik ve ontolojik anlamda disiplinin sınırları, özgün karakteri ve genel çerçevesi konusunda ne düşündüklerini tespit ederek, ortaya koymak amacıyla 2007 ve 2009 yıllarında Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) adına Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından gerçekleştirilen çalışma, takip eden yıllarda (2011, 2014 ve 2018) ABD’deki College of William and Mary’de yerleşik Institute for the Theory and Practice of International Relations koordinasyonunda gerçekleştirilen “Teaching, Research and International Policy (TRIP)” araştırması ile birleştirilerek gerçekleştirilmeye devam edilmiştir. En son 2018 yılında Dünya genelinde altı kıtada Türkiye dahil 35 ülkede eş zamanlı olarak yürütülen anket çalışmasına dayanan TRIP Araştırması, Uluslararası İlişkiler disiplininin geçirdiği dönüşüm ile Türkiye’nin disiplinde bilgi üretimine katkılarına yönelik çalışmalara veri sağlamayı hedeflemektedir. Araştırmanın Türkiye ayağıyla ilgili bugüne kadarki bulguları her yıl rapor haline getirilerek Uluslararası İlişkiler dergisinde yayınlanmıştır. İlgili raporlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.