Kovid-19 Sonrası Dünyada Sürdürülebilir Uluslararası İşbirliği

Ocak 2020’den itibaren daldalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sadece insan sağlığını etkilememiş, aynı zamanda küresel ve ulusal düzeyde ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, çevresel ve sair etkileri de olmuştur. Küresel düzeyde artan popülist dalga, uluslararası işbirliğinde başarısızlık, ekonomik durgunluk gibi olumsuz etkilerinin 2020’li yıllar boyunca hissedilmeye devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Uluslararası İlişkiler Konseyi ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği desteğiyle 2020-2022 arasında gerçekleştirilen iki proje (“Kovid-19 sonrası Dünyayı Düşünmek” ve “Kovid-19 Sonrası Dünyada Sürdürülebilir Uluslararası İşbirliği”) kapsamında Covid-19 pandemisinin küresel düzeyde ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, çevre, kültür ve devlet-toplum İlişkileri üzerine etkileri ele alınmıştır. Projeler kapsamında 10 adet açık çevrimiçi seminer düzenlenmiş ve ele alınan konularda kapsamlı raporlar hazırlanmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çevrimiçi seminerleri ve hazırlanan raporları şuradan inceleyebilirsiniz.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

MODERATÖRLER

KONUŞMACILAR

Global Akademi Konuşmaları kapsamında tüm katılımcılar kişisel kapasiteleri ile yer almakta olup, kurumsal bağlantılarını temsil etmemektedirler. Konuşmacılar tarafından dile getirilen ifadeler kişisel görüşler olup, konuşmacıların çalıştıkları veya bağlantıda oldukları kurum ve kuruluşları bağlamaz, bu kurum ve kuruluşların resmi görüşlerini temsil etmez.