Russia and Turkey in Global Perspective: The Limits of Convergence

  • Anasayfa
  • Russia and Turkey in Global Perspective: The Limits of Convergence

Küresel Perspektifte Rusya ve Türkiye: Yakınsamanın Sınırları

Rusya ve Türkiye, uzun tarihî, coğrafi ve stratejik bağlantılara sahip olan önemli uluslararası aktörlerdir. Her iki ülke, tarih boyunca karmaşık ilişkiler yaşamıştır. Rekabet ve çatışma içerisinde oldukları dönemler çoğunluktayken, ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliği yaptıkları ya da yakınlaştıkları dönemlerden bahsetmek de mümkündür. Günümüzde ise Rusya ve Türkiye’nin yakın ilişkileri, küresel barış ve güvenliğin yanı sıra bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma açısından da büyük öneme sahiptir. Rusya ve Türkiye’nin jeopolitik konumları, stratejik kaynakları, bölgesel etkileri ve uluslararası ilişkileri, dünya siyaseti üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Özellikle Orta Doğu, Karadeniz, Kafkasya ve Akdeniz’deki politika ve güvenlik dinamiklerini etkilemeleri, bu ülkelerin ilişkilerinin küresel boyutta önemini artırmaktadır. Söz konusu bölgelerin istikrarı için iki aktörün, farklı çıkar ve kimliklere sahip olsalar da çatışmadan, barış içinde bir arada yaşamaları önemlidir. Aynı zamanda aktörlerin farklı çıkar ve kimlikleri, ilişkilerini sınırlandırmaktadır.

Küresel Perspektifte Rusya ve Türkiye: Yakınsamanın Sınırları projesi, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri geniş bir perspektiften ele alarak, ortak çıkarlar, potansiyel gerilim noktaları ve yakınsamanın sınırlarına odaklanmaktadır. Proje kapsamında iki ülkenin Batı karşısındaki duruşu ve Batı ile oluşturdukları güç dengesi, ekonomik, çevresel ve enerji temelli bağları ile iki ülkeye yönelen hibrit tehditler üzerinden ilişkilerin derinlemesine anlaşılması sağlanacaktır. Projenin amacı araştırmacılar, akademisyenler ve politika yapıcılar da dahil olmak üzere ilgili aktörleri, özelde gelişen Rus-Türk ilişkileri hakkında daha derin çalışmalara ve genelde de Türk dış politika üzerinde daha nitelikli ve yoğun tartışmalara teşvik etmektir.

PROJE EKİBİ

Prof. Dr. Mustafa Aydın 

Proje Koordinatörü

Prof. Dr. Mitat Çelikpala

Proje Araştırmacısı

Doç. Dr. Onur İşçi

Proje Araştırmacısı

Arş. Gör. Doğuş Sönmez

Proje Asistanı

Sezen Kaya Sönmez

Proje Asistanı

Haberler