Dersler

Jeopolitik ve Stratejik Çalışmalara Giriş

“Stratejik Çalışmalar ve Jeopolitik” alanında Açık Çevrimiçi Ders geliştirme projesi kapsamında NATO Kamu Diplomasisi Birimi tarafından desteklenen bu ders, her iki alanda kullanılmak üzere lise ve lisans düzeyinde giriş dersi olarak tasarlanmıştır. Stratejik Çalışmalar ve Jeopolitik alanlarındaki temel kavramları, kuramsal yaklaşımları, genel tartışma konularını ve ana aktörleri kısaca tanıtmayı amaçlayan…
Read More

Geleneksel Olmayan Güvenlik Çalışmaları

E-Güvenlik Dersi, “The Massive Online Course on Non-Traditional Security – MOOC-NTS” projesi kapsamında NATO Public Diplomacy Birimi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından desteklenmektedir. E – Security Course is supported by a Visual Products Grant from the NATO Public Diplomacy Division to “The Massive Online Course on Non-Traditional Security – MOOC-NTS”…
Read More

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları

“Massive Open Online Course on Security” projesi kapsamında NATO PDD tarafından desteklenen bu çevrimiçi ders, Güvenlik Çalışmaları alanında lisans düzeyinde giriş dersi olarak tasarlanmıştır. Temel olarak güvenlik alanındaki kuramsal yaklaşımları, temel kavramları, genel tartışma konularını ve temel güvenlik kurumlarını kısaca tanıtmayı amaçlayan ders, planlanmakta olan serinin diğer derslerine giriş niteliği…
Read More

50 Bin Yıllık Dünya Düzeni – Birinci Aşama: Avcı-Toplayıcılardan Sümer Kentlerine Devletin İcadı

Prof. Dr. Erdem Denk, Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini aynı bölümde, doktorasını Cardiff Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Birleşmiş Milletler sistemi, uluslararası örgütler, Avrupa bütünleşmesi ve insan hakları teorisi gibi konularda yayınlanmış on bir kitabı, iki kitap çevirisi ve makaleleri bulunmaktadır. Bir süredir…
Read More

50 Bin Yıllık Dünya Düzeni – İkinci Aşama: Kent-Devletlerden Uluslar Çağına

ÖĞRETİM ELEMANI: PROF. DR. ERDEM DENK TARİH: 27 Ekim -21 Kasım 2021 arasında haftada 2 gün (Çarşamba ve Cuma) saat 21:00. YÖNTEM: Toplam 120 dakikalık 8 ders (16 saat) KATILIM: Derse katılabilmek için aşağıdaki formu doldurarak, ders ücretinin (1.500 TL; Öğrenciler için 1.000 TL) Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İkt. İşl. Ziraat Bankası – Çukurambar…
Read More

Devletin İcadı

Erdem Denk Prof. Dr. Prof. Dr. Erdem Denk, Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini aynı bölümde, doktorasını Cardiff Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Birleşmiş Milletler sistemi, uluslararası örgütler, Avrupa bütünleşmesi ve insan hakları teorisi gibi konularda yayınlanmış on bir kitabı, iki kitap çevirisi ve…
Read More