Gökçe Gezer

Gökçe Gezer

Ş. Gökçe Gezer İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Doktora eğitimini “Ortadoğu’da Toplumsal Güvenlik: Baas Dönemi Irak Örneği (1968-2003)” başlıklı tezi ile Kadir Has Üniversitesi’nde (2018) tamamlamıştır. Güvenlik Çalışmaları, Orta Doğu Tarihi, Küresel Sorunlar, Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Metotları alanlarında dersler vermektedir. Eleştirel güvenlik çalışmaları kapsamında kimlik ve toplumsal güvenlik alanları üzerine araştırmalar yapmaktadır.