Türkiye Eğilimleri Araştırması

t2017

Türkiye Eğilimleri Araştırması

2010 yılından beri Kadir Has Üniversitesi'nin desteğiyle her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen Türkiye Eğilimleri Araştırması, ülkenin siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel konular ile uluslararası ilişkilere yönelik Türkiye kamuoyunun nabzını tutmak, son bir yılda meydana gelen değişimleri tespit etmek ve incelenen konularda kamuoyunun genel eğilimlerini takip etmek amacını taşımaktadır. Her yıl derlenen veri, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde bir raporla kamuoyu ve akademik dünyanın dikkatine sunulmaktadır. Türkiye ile ilgili çeşitli konularda düzenli veri toplaması, takip edilen konularda her yıl kamuya tarafsız, güvenilir ve kapsamlı raporlar sunması ile toplanan veriyi akademik kullanıcılara açık tutmasıyla farklılaşan Türkiye Eğilimleri Araştırması, Global Academy Türkiye Çalışmaları Grubu tarafından kar amacı gütmeden, herhangi bir siyasi bağlantısı olmadan, uluslararası bilimsel ve etik kurallara uygun şekilde sürdürülmektedir.
Türkiye Eğilimleri Araştırmasının akademik çerçevesi Global Academy Türkiye Çalışmaları Grubu tarafından hazırlanmakta, saha çalışmaları Kadir Has Üniversitesi'nce sağlanan destek kapsamında Akademetre Research & Strategic Planning tarafından gerçekleştirilmektedir. 2021 yılı araştırma ve raporlama ekibi aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa Aydın

Khas Türkiye Çalışmaları Grubu

Global Akademi Uzmanları: Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Erinç Yeldan, Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Osman Z. Zaim, Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Prof. Dr. Ebru Canan-Sokullu, Dr. Öğr. Üyesi Kerem Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Berkay Ayhan, Dr. Öğr. Mehmet Kerem Çoban

Proje Asistanı: Sezen Kaya

Akademetre Proje Ekibi

     Stratejik Planlama Uzmanı: Dr. Halil İ. Zeytin

     Kantitatif Proje Koordinatörü: Aybike Şen

     Kantitatif Proje Uzmanı: Seda Ay

     Üretim Müdürü: Ercan Balcı

     Veri İşlem Sorumlusu: Batuhan Yeşilyurt

     Veri Kontrol & Raporlaştırma: Sündüs Tetik, Büşra Süsler, Rukiye Atar, Ensar Güneş, Buse Öztürk, Emel Bulut

     İş Geliştirme Yöneticisi: İrem Torun

     İş Geliştirme Uzmanı: Muhammed Akkaya

Türkiye Eğilimleri Araştırması 2021 yılı çalışmaları kapsamında Türkiye geneli temsiliyetine 26 il (İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Adana, Antalya, Hatay, Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Bitlis, Erzurum, Ağrı) kent merkezlerinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri 1.000 kişi ile görüşülmüştür. Bu kişilerin demografik özellikleri şu şekilde oluşmuştur:

yansımalar