Program Tanıtımları

Kaynaklar

GA_01_WHT

2008’den bu yana her yıl Aralık ayının üçüncü haftasında Ilgaz Dağı’nda düzenlenen “Güvenlik Akademisi”, Türkiye’de güvenlik alanında çalışan akademisyen, gazeteci, diplomat, araştırmacı ve sivil toplum temsilcileri ile alanın profesyonellerine uluslararası güvenliğin değişen çehresi hakkında ileri düzeyde eğitim verilmesini amaçlamaktadır. İlgili grubun serbest bir tartışma ortamında biraraya getirilmesi suretiyle, Türkiye ve dünyadaki güvenlik sorunları kuramsal ve pratik düzeyde ele alınmakta, konuların uzmanları ile profesyonelleri arasında yakın temas ve görüş alışverişine imkân sağlanmaktadır. Başlangıcından beri T.C. Dışişleri Bakanlığı ile NATO Kamu Diplomasisi Birimi tarafından desteklenen Akademi, alanında uzman araştırmacılar ile Türkiye’nin güvenlik politikası oluşum sürecinde etkili kurumların temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldıkları dersler, seminerler, paneller ve simülasyonları kapsamaktadır. 2021’de 16. kez yapılacak Akademi, bugüne kadar 1000’in üzerinde katılımcıya ve 150 konuşmacıya ev sahipliği yapmıştır.

Destekleriyle