Make Information True Again (MITA)

  • Anasayfa
  • Make Information True Again (MITA)

İletişim kurmak ve bilgi edinmek için kullanılan araçların kökten değiştiği ve dijitalleştiği günümüz dünyasında, bilginin doğruluğunun tespiti gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Özellikle sistematik ve eşgüdümlü yürütülen (yanlış) yönlendirme faaliyetleri, demokratik kurumlara güvensizliği artırarak, zayıflamalarına neden olmaktadır. Demokrasilerde doğru bilgiye ulaşmanın temel bir değer olduğundan hareketle, MİTA projesinin temel amacı, Türk-Amerikan ilişkileri özelinde gençlerin yanlış bilgilendirme ve yönlendirme ile mücadele etme yöntemleri konusunda eğitilmesi ile teyit kültürü ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek demokratik değerlerin güçlendirilmesidir. Proje kapsamında, gençlerin eleştirel ve analitik düşünme becerileri geliştirilerek, dezenformasyon konusunda farkındalıklarının arttırılması ve bu yolla dezenformasyonla mücadele etme hedeflenmektedir. Ayrıca, Türk-Amerikan ilişkileri ve NATO konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, toplumda teyit kültürü ve doğruluk kontrolünün gelişimine katkı sağlanması ile Rusya-Ukrayna Savaşı, NATO’nun genişlemesi gibi dezenformasyonun yoğun yaşandığı güncel gelişmelerle ilgili farkındalık oluşturulması da projenin çıktıları arasındadır.

DERS KAYITLARI

PROJE EKİBİ

indir
Prof. Dr. Mustafa Aydın - Proje Koordinatörü
Screenshot_20230102-144214_WhatsApp
Prof. Dr. Özgün Erler Bayır - Proje Araştırmacısı
sezen-1
Sezen Kaya Sönmez - Proje Asistanı
thumbnail_108081
Seray Baykal - Aktivite Uzmanı
ND foto
Nil Dikmengil - Aktivite Uzmanı
WhatsApp Image 2023-01-02 at 15.47.31
Erman Ermihan - Çevrimiçi Destek Uzmanı
Prof. Dr. Serhat Güvenç
Barçın Yinanç
Dr. Öğr. Üyesi Kaan Kutlu Ataç

Haberler

 

 
MITA Bülten IV Yayınlandı
 
Okumak için tıklayınız.

 

 

Demokratik Değerleri Güçlendirmek; Türk-Amerikan İlişkilerinde Enformasyon Doğrulama, 19-21 Ekim 2023 – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Etkinlik detayları için tıklayınız.
 

 

 
 
Küresel Dönüşümün Odağında Türkiye’nin Transatlantik İlişkileri, 19-21 Şubat 2024 – Kapadokya Üniversitesi
Etkinlik detayları için tıklayınız.
 
 
 
“Demokratik Değerleri Güçlendirmek; Türk-Amerikan İlişkilerinde Enformasyon Doğrulama” Çalıştayı, 15-17 Mart 2024 – Kadir Has Üniversitesi
Etkinlik detayları için tıklayınız.
 
 
 
Demokratik Değerleri Güçlendirmek; Türk-Amerikan İlişkilerinde Enformasyon Doğrulama, 25-27 Nisan 2024 – Çukurova Üniversitesi
Etkinlik detayları için tıklayınız.
 
 
 
Demokratik Değerleri Güçlendirmek; Türk-Amerikan İlişkilerinde Enformasyon Doğrulama, 16-18 Mayıs 2024 – Giresun Üniversitesi
Etkinlik detayları için tıklayınız.
 
Tanıtım Videosu 
Türk-Amerikan İlişkilerinde Enformasyon Doğrulama, 19-21 Ekim 2023, KTÜ
 
Tanıtım Videosu
Küresel Dönüşümün Odağında Türkiye’nin Transatlantik İlişkileri, 19-21 Şubat 2024 
 
Prof. Dr. Serhat Güvenç
Küresel Dönüşümün Odağında Türkiye’nin Transatlantik İlişkileri, 19-21 Şubat 2024 
 
Tanıtım Videosu 
“Demokratik Değerleri Güçlendirmek; Türk-Amerikan İlişkilerinde Enformasyon Doğrulama” Çalıştayı, 15-17 Mart 2024 – Kadir Has Üniversitesi 
 

Tanıtım Videosu 
Demokratik Değerleri Güçlendirmek; Türk-Amerikan İlişkilerinde Enformasyon Doğrulama, 25-27 Nisan 2024 – Çukurova Üniversitesi
 
 
Tanıtım Videosu 
“Demokratik Değerleri Güçlendirmek; Türk-Amerikan İlişkilerinde Enformasyon Doğrulama” Çalıştayı – 16-18 Mayıs 2024, Giresun Üniversitesi
 
Seray Baykal
“Demokratik Değerleri Güçlendirmek; Türk-Amerikan İlişkilerinde Enformasyon Doğrulama” Çalıştayı, 15-17 Mart 2024 – Kadir Has Üniversitesi 
 
Nil Dikmengil
“Demokratik Değerleri Güçlendirmek; Türk-Amerikan İlişkilerinde Enformasyon Doğrulama” Çalıştayı, 15-17 Mart 2024 – Kadir Has Üniversitesi 
 
 
Seray Baykal ve Nil Dikmengil, Doğruluk Kontrolü: Metodolojisi ve Uygulamaları – Giresun Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2024
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Kaan Kutlu Ataç, Gerçek Ötesi Çağda Dış Politika ve UA İlişkilerde Dezenformasyon, Yanlış Bilgi ve Sahte Haber – Giresun Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2024
 
 
Prof. Dr. Özgün Erler Bayır, 21. Yüzyılda Psikolojik Savaş ve Bilişsel Savaşlar – Giresun Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2024