Bülten / Newsletter

From the coordinator

We are witnessing an interesting period globally and nationally. It’s as if, in Dickens’ Tale of Two Cities, “it was the best of times, it was the worst of times; It was the time of wisdom, it was the time of stupidity, it was the age of faith, it was the age of doubt, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. It is more important than ever to make sense of what has happened in such periods and to make accurate predictions for the future. In these times when it is safe to be silent, it is advantageous to follow the majority, and it is easy to get lost in general…

Global Akademi

Yeni nesil uzmanlar ağı olarak örgütlenen, hiyerarşik yapılanması olmayan ve günümüz dünyasının akışkan çalışma yöntemlerini benimseyen Global Akademi, işbirliği yaptığı paydaşlarıyla birlikte çok sayıda konferans, seminer, çalıştay, ders, sertifika programı vb. etkinlikler düzenlemekte, gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmaları, konu ve alan odaklı raporları ve akademik yayınları ile öncelikle paydaşlarının analitik dünyalarına katkı sunmayı, ardından ulusal ve uluslararası kamuoylarını bilgilendirmeyi ve nihayetinde içgörü ve öngörü çalışmalarıyla insanlığın bilişsel gelişime katkı sunmayı hedeflemektedir.

1 +

Projeler

1 +

Uzmanlar

1 +

Etkinlikler

Güncel Projeler

İlgi alanımıza giren konularda projeler geliştirmek, araştırmalar yürütmek, raporlar hazırlamak ve ortak akıl toplantıları düzenlemek amacıyla bir araya gelen bağımsız araştırmacılar ile projelerimizi yürütüyor, paydaşlarımızla koordinasyonlarını sağlıyoruz. Birlikte öğrenmek, gelişmek, üretmek ve paylaşmak isteyenleri bekliyoruz.

Ortaklıklar