Turkey as a Partner and Challenge for European Security

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Center for Applied Turkey Studies (CATS) tarafından desteklenen “Turkey as a Partner and Challenge for European Security” başlıklı proje kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri güvenlik boyutuyla ele alınarak, uluslararası bir çalışma grubu tarafından ilişkilerin farklı boyutlarıyla ilgili analizler hazırlanacak ve proje sonunda ortaya konacak siyasa raporu ile ilişkilerin önünü açacak politika önerileri getirilmeye çalışılacaktır.