Küresel Liderlik Forumu “Uluslararası Sistemin Evrimi ve Küresel Barış ve Güvenlik” Ana Başlığıyla 27 Mayıs 2024’te Yapıldı

  • Anasayfa
  • Diğer Toplantılar
  • Küresel Liderlik Forumu “Uluslararası Sistemin Evrimi ve Küresel Barış ve Güvenlik” Ana Başlığıyla 27 Mayıs 2024’te Yapıldı

Global Akademi ile Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULMER) ve Hükümet ve Liderlik Okulu (HLO) işbirliğiyle gerçekleştirilen Küresel Liderlik Forumu “Uluslararası Sistemin Evrimi ve Küresel Barış ve Güvenlik” ana başlığıyla 27 Mayıs 2024’te yapıldı.

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK), Panorama Portal ve United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) CIFAL İstanbul destekleriyle Giresun Kulakkaya Yaylası’nda gerçekleştirilen Foruma katılan uzmanlar küresel sistemin evrimini şekillendiren gelişmeler ile uluslararası barışa meydan okuyan aktörler ve barışı zedeleyen süreçleri değerlendirdiler.

Bu yıl ikinci defa BAU ULMER ile Global Akademi ortaklığında gerçekleştirilen Küresel Liderlik Forumu, Evren Balta ve Soli Özel tarafından kaleme alınan “Güç Kayması ve Yeni Uluslararası Düzeni Anlamak İçin Kimi İpuçları” başlıklı raporunun tartışılmasıyla başladı. Tartışma kapsamında Batı merkezli küreselleşmenin krizi, asimetrik çok kutupluluk, kutupsuzluk, Batı sonrası dünya, küresel ekonominin yeni köşe taşları, Ukrayna ve Gazze savaşlarının ortaya çıkarttığı meydan okumalar, yeni düzen beklentileri, Küresel Güney’in yeri gibi temalara değinildi. Tartışmalarda ele alınan konuların iklim kriziyle ilişkileri, güncel küresel krizlerle mücadelenin ancak kurumsal ve küresel olması gerekirken mevcut durumda devletlerin ulusal karşılıkları öne çıkartmakta oluşları, her alanda sürdürülebilirliğin önemine karşılık mevcut yapıda genel olarak güç kullanımının kuralsızlaştığı ve halen uluslararası sistemin temel özelliğinin belirsizlik ve muğlaklık olduğu da vurgulandı.