İşbirliği Çerçevesinde Güvenlik

Uluslararası İlişkiler Konseyi ve ABD Ankara Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleştirilen “İşbirliği Yoluyla Güvenlik” projesi kapsamında Türkiye-NATO-ABD üçgeninde güvenlik ilişkilerini şekillendiren konular kamuya açık akademik toplantılar ile lisansüstü öğrencilerle gerçekleştirilen çalıştaylarda ele alınmakta ve ilgili konularda çalışan uzmanlarla kısa video-analiz çekimleri gerçekleştirilmektedir.