Russia-Turkey-West Triangle and the Global Balance of Power Çalıştayı – 14 Mart 2024, Kadir Has Üniversitesi, Senato Salonu 

  • Anasayfa
  • Uncategorized @tr
  • Russia-Turkey-West Triangle and the Global Balance of Power Çalıştayı – 14 Mart 2024, Kadir Has Üniversitesi, Senato Salonu 

Global Academy tarafından Heinrich Böll Stiftung (HBS) Derneği Türkiye Temsilciliği’nin destekleriyle sürdürülen “Russia and Turkey in Global Perspective: The Limits of Convergence” projesi kapsamında düzenlenecek olan üç çalıştayın ilki, 14 Mart 2024 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde “Russia-Turkey-West Triangle and the Global Balance of Power” başlığıyla gerçekleştirildi.  

Konunun uzmanı araştırmacılar, akademisyenler ve siyasa yapıcılar da dahil olmak üzere ilgili aktörleri, gelişen Rus-Türk ilişkileri konusunda derinlemesine düşünmeye sevk etmek ve Türkiye’deki dış politika tartışmalarına katkı sunmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında düzenlenen ilk çalıştaya, Kadir Has Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, Stockholm Üniversitesi ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nden Uluslararası İlişkiler alanında çalışan akademisyen, araştırmacı ve gazetecilerden oluşan 21 kişi katıldı. 

Çalıştay, Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Çalıştayın ilk bölümünde, konuşmacılar Prof. Dr. Erel Tellal, Prof. Dr. Emre Erşen ve Dr. Samuel J. Hirst sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumlarda konuşmacılar Türkiye-Rusya-Batı ilişkilerinin tarihsel arka planı, Türkiye-Rusya ilişkilerinin güncel siyasi ve ekonomik boyutları ile küresel dinamiklerin bu ilişkilere etkilerini ele aldılar. Verilen aranın ardından çalıştayın ikinci bölümünde, ilk bölümdeki sunumlardan yola çıkılarak oluşturulan sorular üzerine açılan tartışmada, Türkiye’nin Batılı kimliği ve Batı’yla bağlantıları ile Rusya ile ilişkilerinin bunlar üzerindeki etkileri, Türkiye-Rusya ilişkilerinin temel dinamikleri ve Türkiye ile Rusya’nın küresel ve bölgesel gelişmelere yaklaşımları ele alındı.  

Çalıştay Katılımcı Listesi 

No Ad Soyad Kurum 
1 Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe Kadir Has Üniversitesi 
2 Prof. Dr. Mustafa Aydın Global Academy 
3 Dawid Bartelt Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği 
4 Cem Bico Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği 
5 Prof. Dr. Mitat Çelikpala Kadir Has Üniversitesi 
6 Münciye Sena Demir Kadir Has Üniversitesi 
7 Erman Ermihan Kadir Has Üniversitesi 
8 Prof. Dr. Emre Erşen Marmara Üniversitesi 
9 Prof. Dr. Serhat Güvenç Kadir Has Üniversitesi 
10 Dr. Samuel J. Hirst Bilkent Üniversitesi 
11 Doç. Dr. Onur İşçi Kadir Has Üniversitesi 
12 Doç. Dr. Emrah Karaoğuz Kadir Has Üniversitesi 
13 Sezen Kaya Sönmez Kadir Has Üniversitesi 
14 Dr. Paul T. Levin Stockholm Üniversitesi 
15 Doç. Dr. Habibe Özdal İstanbul Okan Üniversitesi 
16 Doç. Dr. Behlül Özkan Özyeğin Üniversitesi 
17 Doğuş Sönmez Kadir Has Üniversitesi 
18 Prof. Dr. Erel Tellal Ankara Üniversitesi 
19 Dr. Mehmet Ali Tuğtan İstanbul Bilgi Üniversitesi 
20 Uğuralp Tunç Kadir Has Üniversitesi 
21 Barçın Yinanç Gazeteci, Uluslararası İlişkiler Konseyi