Projeler

Kovid-19 Sonrası Dünyada Sürdürülebilir Uluslararası İşbirliğini Düşünmek​

Proje kapsamında gerçekleştirilen 10 kamuya açık çevrimiçi seminer ve takiben hazırlanan raporlarla sürdürülebilir bir gelecek için çok taraflı işbirliği mekanizmaları, COVID-19 pandemisinin yarattığı zorluklar ve pandemi sonrası dünyada beklenen değişimler ile uluslararası işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi için tavsiyeler ve öneriler tespit edilmeye çalışılmıştır.
Read More

Kovid-19 Sonrası Dünyada Sürdürülebilir Uluslararası İşbirliği

Ocak 2020’den itibaren daldalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sadece insan sağlığını etkilememiş, aynı zamanda küresel ve ulusal düzeyde ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, çevresel ve sair etkileri de olmuştur. Küresel düzeyde artan popülist dalga, uluslararası işbirliğinde başarısızlık, ekonomik durgunluk gibi olumsuz etkilerinin 2020’li yıllar boyunca hissedilmeye devam…
Read More

İşbirliği Çerçevesinde Güvenlik

Uluslararası İlişkiler Konseyi ve ABD Ankara Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleştirilen “İşbirliği Yoluyla Güvenlik” projesi kapsamında Türkiye-NATO-ABD üçgeninde güvenlik ilişkilerini şekillendiren konular kamuya açık akademik toplantılar ile lisansüstü öğrencilerle gerçekleştirilen çalıştaylarda ele alınmakta ve ilgili konularda çalışan uzmanlarla kısa video-analiz çekimleri gerçekleştirilmektedir.
Read More

Turkey as a Partner and Challenge for European Security

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Center for Applied Turkey Studies (CATS) tarafından desteklenen “Turkey as a Partner and Challenge for European Security” başlıklı proje kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri güvenlik boyutuyla ele alınarak, uluslararası bir çalışma grubu tarafından ilişkilerin farklı boyutlarıyla ilgili analizler hazırlanacak ve proje sonunda ortaya konacak siyasa raporu…
Read More