LALE SAY

Dr. Lale Say, Edinburgh Üniversitesi’nden üreme sağlığı epidemiyolojisi ve araştırmaları konusunda Master derecesine ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden tıp diplomasına sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Araştırma Bölümünde üreme sağlığının sağlık sistemleri ile entegrasyonu birimine başkanlık etmektedir. Dr Say, 2002 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü’nde, önceleri üreme sağlığı göstergelerinin izleme ve değerlendirme faaliyetlerininin yönetiminde ve daha sonra politika ve program güçlendirme koordinatörü olarak çalıştı. DSÖ’ye katılmadan önce, Dr Say, Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmeti sağlanması ve yönetiminde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda klinik, araştırma ve eğitim sorumlulukları ile çalıştı. Dr Say’ın cinsel sağlık ve üreme sağlığının çeşitli alanlarında önemli miktarda bilimsel yayını bulunmaktadır.