METE YILDIZ

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Kamu Yönetimi alanında University of Southern California’dan yüksek lisans, Indiana University-Bloomington’dan doktora derecesini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Kamu Politikaları Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. 2011’de Türkiye Bilimler Akademisi Açık Ders Malzemeleri Projesi için yazdığı Kamu Siyasası Ders Notları birçok üniversitede ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Mehmet Zahid Sobacı ile birlikte derledikleri Kamu Siyasası: Kuram ve Uygulama başlıklı kitap Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 2014 Bilimsel Telif Eser Programı Mansiyon Ödülü’ne layık görülmüştür. Başta Hacettepe Üniversitesi olmak üzere, yurt içi ve dışında birçok devlet ve vakıf üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ve erişkin eğitim programlarında Kamu Politikasına Analizine Giriş, Kamu Politikası Süreçleri ve Aktörleri, Karşılaştırmalı Kamu Politikaları Analizi, Teknoloji Politikaları ile Kamu Politikaları Analizinde Güncel Gelişmeler ve Sorunlar gibi ders, seminer ve eğitimler vermektedir. Ayrıca Indiana Üniversitesi (ABD) ve Roma Sapienza Üniversitesi’nde (İtalya) misafir öğretim üyesi olarak kamu siyasası analizi konulu seminerler vermiştir. UNICEF, TÜBİTAK, TODAİE ve Kalkınma, İçişleri ve Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarında kamu siyasası analizi konulu projeler yürütmüştür. Çalışma alanları yönetim reformu, kamu siyasası analizi, e-Devlet ve yerel yönetimler konularıdır.