ÇİĞDEM NAS

1966 İstanbul doğumlu olan Çiğdem Nas, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünü 1988 yılında bitirmiş, ardından Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmiştir. Jean Monnet bursu ile 1990 yılında London School of Economics’e giden Nas, burada Avrupa Sosyal Politikası alanında yüksek lisansderecesini almıştır. Doktorasını Marmara AB Enstitüsü, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkileri bölümünde yapmış ve doktora tezini Avrupa Azınlık Hakları Rejimi konusunda 2001 yılında tamamlamıştır. Aynı Enstitüde araştırma görevlisi ve yardımcı doçent olarak çalışan Nas, 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne geçmiştir. Doçentliğini de aynı yıl almış olup, halen bu Üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Türkiye-AB konularında uzmanlaşmış bir sivil toplum kuruluşu olan İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Genel Sekreterlik görevini sürdürmektedir. Akademik ilgi alanı olan Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri konularında yayınları bulunmakta ve bu alanda araştırmalarına devam etmektedir.