SELEN ÖRS REYHANİOĞLU

SELEN ÖRS REYHANİOĞLU

Dr. Selen Örs Reyhanioğlu, Ocak 2017’den bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (United Nations Population Fund, UNFPA) Türkiye Ofisi’nde İnsani Yardım Program Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda, Suriye krizi ve benzer şekilde ülkelerindeki savaş ve çatışmalar nedeniyle Türkiye’ye sığınan kişilere yönelik Kadınlar ve Kız Çocuklar için Güvenli Alanlar, Gençlik Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezlerinin Güçlendirilmesi, Kilit Mülteci Gruplar Hizmet Birimleri, Erkekler ve Oğlan Çocuklar Hizmet Birimleri, Kırsala Sağlık Kırsala Destek Mobil Hizmet Birimleri gibi hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi, uygulanması ve izleme ve değerlendirmesinin koordinasyonunu yürütmektedir.

Dr. Örs Reyhanioğlu, alandaki çalışmalarına tıp öğrencisi olduğu dönemde üreme sağlığı konusunda çeşitli ulusal ve uluslararası gönüllü çalışmalar yürüterek başlamıştır. 2004 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi’nde çeşitli kademelerde görevler üstlenmiştir. Çalışma alanları arasında, gençlerin üreme sağlığı, nüfus ve kalkınma, izleme & değerlendirme, sürdürülebilir kalkınma amaçları gibi konular bulunan Dr. Selen Örs Reyhanioğlu, 2008-2016 yılları arasında eş zamanlı olarak UNFPA’nın Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ülke ofisleri tarafından yürütülen bölgesel projelerin koordinatörlüğünü de yapmıştır. 2014 yılında UNFPA’in New York Ofisinde geçici görevlendirme ile bulunarak, program değerlendirmeleri üzerine çalışmıştır.

Çalışma konuları arasında kamu ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışan hizmet sağlayıcılarına yönelik sağlık ve koruma alanlarında hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesi de bulunmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler, konularında uzmanlaşmış STK’lar ve diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Dr. Selen Örs Reyhanioğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002 yılı mezunudur. Dr. Selen Örs Reyhanioğlu, aynı zamanda 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Halk Sağlığı yüksek lisans programını, 2019 yılında ise aynı bölümde Halk Sağlığı doktorasını tamamlamıştır.