BURCU KURT

1981 yılında İstanbul’da doğdu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Ortadoğu’da Bir İstikrarsızlık Unsuru: Şattü’l-Arap Sorunu” adlı çalışmasıyla 2006 yılında tamamladı. Aynı kurumda başladığı Doktora eğitimini “II. Meşrutiyet Döneminde Basra Vilayeti (1908-1914)” isimli çalışmasıyla 2012 yılında bitirdi. 2016 yılında Yakınçağ Tarihi Alanında Doçent unvanı alan Burcu Kurt, halen İstanbul Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nde görev yapmaktadır. İyi düzeyde Osmanlıca, İngilizce ve Arapça bilen Kurt’un Ortadoğu ve iktisat tarihi alanlarında yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Bazı Eserleri:

  • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı, (Ed. Burcu Kurt, İsmail Yaşayanlar), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2017.
  • Osmanlı Irak’ında İngiliz Nüfuzuna Tepkiler: Dicle ve Fırat’ta Seyr-i Sefain İmtiyazı Teşebbüsü, (İstanbul: Osmanlı Bankası Yayınları, 2009)
  • Osmanlı Basra’sında Devlet ve Toplum (1908-1914), İstanbul: Küre Yayınları, 2015.
  •  “Modernleşen Sanayie Ayak Uydurmak: Osmanlı Irak’ında Kurulan Sanayi Mektepleri”, History Studies, Cilt: 5, Sayı: 3, 2013, s.151-173.
  • “Contesting Foreign Policy: Disagreement Between the Ottoman Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of War on Shatt al-Arab Question (1912-1913)”, Iranian Studies, 47/6 (2014).
  • “Discovery of Oil and Oil-based Water Pollution in Ottoman Iraq”, Journal of Eurasian Studies, 4/2 (2016), 162-177.
  • “A Politically Active Merchant family in 19th Century Ottoman Iraq: The Khudairizades”, History Studies, Cilt: 8 Sayı: 2, 2016.
  • “British Mandate for Mesopotamia”, 1914-1918-online: International Encyclopedia of the First World War.

Contact:

E-mail: [email protected]