BİCAN ŞAHİN

Prof. Dr. Bican Şahin, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Şahin aynı zamanda Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin yönetim kurulu başkanıdır. Şahin doktorasını 2003 yılında University of Maryland, College Park’dan almıştır. Şahin’in çalışma konuları arasında, liberal siyaset teorisi ve demokratik teori yer almaktadır.