SERDAR SAYAN

Serdar Sayan lisans derecesini ODTÜ’den 1985’te, yüksek lisans ve doktora derecelerini de Ohio State University’den, sırasıyla 1988 ve 1992 yıllarında aldı. 1992-2006 arası Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü kadrosunda yer alan Sayan, 2006’dan itibaren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Halen bu üniversitenin İktisat Bölümü’nde dersler vermenin yanı sıra, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün müdürlüğünü ve Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (kamuoyunda bilinen adıyla SPM) direktörlüğünü de yürütmektedir. Sayan, 2003-2004 akademik yılında misafir profesör olarak lisansüstü dersler vermek üzere Ohio State University’e ve 2005 kışında da misafir araştırmacı olarak çalışmak üzere IMF’in Washington’daki merkezine davet edilmiştir. 2006-2009 arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’na danışmanlık da yapan Serdar Sayan, 2006’dan bu yana Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) faaliyetlerine katkıda bulunmayı sürdürmektedir. 2010-2012 döneminde, bu göreve seçilen ABD dışında yerleşik ilk iktisatçı sıfatçıyla Middle East Economic Association’ın başkanlığını da üstlenen Prof. Dr. Serdar Sayan’ın belli başlı araştırma alanları uluslararası ekonomi, nümerik iktisat, işgücü iktisadı ve demografidir. Yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası akademik dergi makalesi ve derleme kitap bölümüne ek olarak, yurtdışı ve yurtiçinde yayınlanmış derleme kitapları ve monografileri de bulunmaktadır.