BERK ESEN

Halihazırda Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Berk Esen, doktora derecesini 2015 yılında Cornell Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında aldı. Sabancı Üniversitesi’ne katılmadan önce, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (Eylül 2015-Ağustos 2020) öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Türk siyaseti, otoriterleşme ve siyasi partiler alanlarında çalışmalarını yürüten Dr. Esen’in güncel çalışmaları Party PoliticsJournal of DemocracyThird World QuarterlyArmed Forces & SocietyPS: Political Science & PoliticsSouth East European Society and PoliticsJournal of Near East and Balkan StudiesMediterranean PoliticsTurkish Studies ve Birikim gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında bir araştırma projesi yürütmüştür.

Dr. Esen’in çalışmaları 2020 yılında Bilim Akademisi tarafından verilen Genç Bilim İnsanları ve 2018 yılında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma ödüllerine layık görülmüştür.