ÖZGE BERBER AGTAŞ

ÖZGE BERBER AGTAŞ

Özge Berber Agtaş, 2009 yılından bu yana ILO Türkiye Ofisi’nde farklı görevlerde çalışmakta ve halen Kıdemli Program Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. ILO’daki görevinden önce, Cenevre’deki ILO Karargahında danışman ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’nda uluslararası ilişkiler danışmanı olarak çalışmıştır. 2003 yılından beri sosyal politika ve endüstri ilişkileri alanında çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiştir. Ankara Üniversitesi’nden (Türkiye) Siyaset Bilimi ve Global Labor University’den (Almanya) Çalışma Politikaları ve Küreselleşme üzerine iki yüksek lisans derecesine sahiptir. Ana ilgi alanları cinsiyet eşitliği, kadın istihdamı, uluslararası çalışma standartları, sendikal haklar ve uluslararası sendikal harekettir. Küresel tedarik zincirlerinde uluslararası çalışma standartlarının uygulanması ve temel işçi haklarının korunması üzerine çok sayıda makalenin yazarı ve ortak yazarıdır.