Jeopolitik ve Stratejik Çalışmalara Giriş

“Stratejik Çalışmalar ve Jeopolitik” alanında Açık Çevrimiçi Ders geliştirme projesi kapsamında NATO Kamu Diplomasisi Birimi tarafından desteklenen bu ders, her iki alanda kullanılmak üzere lise ve lisans düzeyinde giriş dersi olarak tasarlanmıştır. Stratejik Çalışmalar ve Jeopolitik alanlarındaki temel kavramları, kuramsal yaklaşımları, genel tartışma konularını ve ana aktörleri kısaca tanıtmayı amaçlayan ders, serinin diğer dersleriyle birlikte ele alınmalıdır. 4 ana modülde 36 ders olarak planlanan bu çevrimiçi derste jeopolitik ve uluslararası strateji konularına yönelik temel kuramların yanı sıra, stratejik çalışmaların dönemsel gelişimi ile büyük (grand) strateji, askeri strateji, stratejik kültür, caydırıcılık, küresel terörle mücadele stratejisi, NATO’nun askeri stratejileri, jeopolitik, bölgesel ve küresel jeo-strateji, devletlerin kara, deniz, hava, uzay ve enerji stratejileri ile uluslararası güvenliğin ilgili konuları tarihsel, teorik ve karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Her bir ders genel, basit ve anlaşılır ders notlarının yanı sıra, açıklayıcı videolar, kısa analizler, fotoğraflar ve diğer ilişkili çevrimiçi materyal ile desteklenmiştir. Ayrıca her bir dersin sonuna çalışma soruları ve daha ileri okuma için kaynak önerileri de eklenmiştir.

Mustafa Aydın
(Ders Koordinatörü)
Fulya Aksu
(İçerik Yazarı)
Çağrı Özcan
(İçerik Tasarım)


This course is co-sponsored by the North Atlantic Treaty Organization

Kurs İçerik

Tümünü Genişlet