MODÜL 3: STRATEJİ VE SAVAŞ

  • Anasayfa
  • Dersler
  • MODÜL 3: STRATEJİ VE SAVAŞ

Savaş ve strateji arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. Strateji savaşın karakterini belirler, yani savaş stratejinin birincil kaynağıdır. Strateji, askeri güç ile elde edilmek istenen siyasi amaçlar arasındaki ilişkide yer aldığı gibi çatışan taraşar arasındaki etkileşim de stratejiyle belirlenir.  Strateji bu ilişkiyle savaşın karakterini belirler. Bu anlamda strateji hem mevcut savaşları anlamanın hem de gelecekteki savaşları öngörmenin temelidir. Savaş, bu bağlamda stratejik çalışmaların da varlık nedeni olmaktadır. Stratejik çalışmalar savaşın nedenleri, yürütülmesi ve sonuçları ile ilgilenen bir araştırma alanıdır. Savaşları anlamak ve çıkarımlar yaparak pratik önermelerde bulunmak daha önceki derslerde gördüğümüz gibi, ilk çağlardan itibaren asker ya da sivil pek çok stratejistin teorik ve pratik düzeyde gündemini oluşturmuştur.