Dünya Nereye Gidiyor? – Prof. Dr. Evren Balta

Artan belirsizlik ve çatışma ortamında küresel siyaseti nasıl anlamalıyız? Bu konuşma güç dağılımın değişiminden, eski çatışmaların yeni gündemlerle alevlenmesine, ortaya çıkan yeni tehditlerden çok taraflı işbirliğinin zorluklarına kadar geniş bir alana yayılan değişimin temel parametrelerine odaklanacaktır.

Konuşmacı: Prof. Dr. Evren Balta

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Serhat Güvenç

Evren Balta, The Graduate Center, CUNY’den Siyaset Bilimi alanından doktora (2007), Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Sosyoloji alanından yüksek lisans (1999) ve Columbia Üniversitesi, School of International and Public Affairs’den yüksek lisans (2001) derecelerine sahiptir. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Güvenlik, Türk dış politikası, popülizm ve vatandaşlık üzerine yazmıştır. Makaleleri Party Politics, Ethnic and Racial Studies, Sociology, Gender Place & Culture gibi birçok farklı dergide yayımlandı. “Gelecek Siyaseti” (Fuat Keyman ile birlikte, Ayrinti Yayınları, 2022), “American Passport in Turkey: National Citizenship in the Age of Transnationalism” (O Altan-Olcay ile birlikte, UPenn, 2020), “Tedirginilk Çağı” (İletişim Yayınları, 2019) ve “Küresel Güvenlik Kompleksi” (İletişim Yayınları, 2012) kitaplarının yazarıdır. “Kuşku ile Komuşuluk” (G. Özcan ve B. Beşgül ile birlikte, İletişim Yayınları, 2017); “Küresel Siyasete Giriş” (İletişim Yayınları, 2014) ve “Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik” (I. Akça ile birlikte, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010) kitaplarının editörüdür. “The American Passport in Turkey” adlı kitabı, Amerikan Sosyoloji Derneği Küresel ve Ulusötesi Sosyoloji bölümünün en iyi kitap ödüllerinden birini almıştır. Araştırmaları Mellon Vakfı, Bella Zeller Burs Fonu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Fulbright Burs Programı tarafından desteklenmiştir. The Institute for Human Sciences/Russia in Global Dialogue Programında  araştırmacı (Viyana, Avusturya, 2017) ve 2017-2018 akademik yılında New York Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı’nda Fulbright misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2018 yılında CUNY-The Graduate Center Siyaset Bilimi Programı’nın Seçkin Mezun Ödülü’nü alan Balta halihazırda TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu’nun akademik koordinatörlüğünü görevini de yürütmektedir.

Dersin video kaydını izlemek için:

Dersin ses kaydını dinlemek için: