Eğitim

Yeni Bilim: Bağlantısallık, Yeni Kültür: Yaşamdaşlık – Türker Kılıç

Tüm modern siyaset bilimi çalışmalarını da derinden etkileyen yaklaşıma göre, en yetkin bilgi işleme sisteminin insan beyni olduğu düşünülürdü. Yakın zamandaysa bu anlamda “yaşam”ın kendisine bakılması gerektiği fikri yaygınlaştı. Prof. Kılıç’ın geliştirdiği bağlantısallık anlayışına göre, birbiriyle bağlantılı canlı-cansız şeyler bütünü olan yaşam aslında tüm bileşenlerinin aritmetik toplamından fazla bir şey.…
Read More

Eğitimde Günceli Yakalamak – Selçuk Şirin

Selçuk Şirin, New York Üniversitesi’nde (NYU) Profesör olarak davranış bilim ve istatistik dersleri vermekte, eğitimden gelişime geniş bir alanda araştırmalar yapmaktadır. İlkokula Kars Yiğitkonağı Köyü’nde başlamış ve liseyi Göle’de bitirmiştir. ODTÜ’den lisans, SUNY’den yüksek lisans ve Boston College’dan doktora derecesi almış olan Şirin 100’ü aşkın bilimsel yayına imza atmıştır. Boston…
Read More

Bitcoin, Blockchain ve Ötesi: Paranın Sancılı Dönüşüm Öyküsü – İsmail Hakkı Polat

Hayatlarımıza 90’lı yıllarda giren İnternet’in merkezsiz doğası, önce iletişim ve medyayı, ardından tüm üretim ve hizmet sektörlerini ve nihayet para ve finans sektörlerini dönüştürmeye başladı. 2008 yılında Bitcoin ile vücut bulan ve bugünlerde Merkezsiz Finans başlığıyla ete kemiğe bürünen bu süreç, özündeki blok zincir işleyişiyle ve giderek popülerleşen NFT, Fan…
Read More

Yapay Zeka ve Metaverse – Erdem Erkul

Gelişen ve değişen dünyamızda durmaksızın ilerleyen teknolojilerden biri olan yapay zeka, insanoğlunun günlük hayatının neredeyse her noktasında yer alıyor. İşlerimizi büyük ölçüde kolaylaştıran bir teknoloji olsa da yapay zeka dendiğinde çoğu insanın aklına Sofia veya Ameca gibi robotlar geliyor ve kimileri bu robotları birer tehdit olarak algılıyor. Bazı insanlar, yapay…
Read More

Modern Devletin Savaşla Sınavı: Büyük Savaşlardan Yıkıcı Çatışmalara – Haldun Yalçınkaya

İnsanlık tarih boyunca doğaya karşı mücadelesinde başarılı olmak adına hep daha iyi örgütlenmeye çalıştı. Bu çaba da devlet kavramını dönüştürdü. Devlet ile giderek artan derecede iyi örgütlenen insan toplulukları diğer insan topluluklarıyla aralarındaki uyuşmazlıkları diplomasi ile halledemedikleri durumlarda savaşı tercih ettiler. Tarih boyunca giderek daha iyi savaşan insan, paradoksal olarak…
Read More

Güvenlik Akademisi – XV

Güvenlik Akademisi – XV incelemek için tıklayın. 2008’den bu yana düzenlenen GÜVENLİK AKADEMİSİ programı 10-26 Aralık 2020 tarihlerinde pandemi şartları dolayısıyla ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Güvenlik Akademisi, alanında uzman araştırmacılar ile Türkiye’nin ve NATO’nun güvenlik politikası oluşum sürecinde etkili kurumların temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldıkları dersler, güvenlik çalıştayları, paneller ve…
Read More

50 Bin Yıllık Dünya Düzeni – İkinci Aşama: Kent-Devletlerden Uluslar Çağına

ÖĞRETİM ELEMANI: PROF. DR. ERDEM DENK TARİH: 27 Ekim -21 Kasım 2021 arasında haftada 2 gün (Çarşamba ve Cuma) saat 21:00. YÖNTEM: Toplam 120 dakikalık 8 ders (16 saat) KATILIM: Derse katılabilmek için aşağıdaki formu doldurarak, ders ücretinin (1.500 TL; Öğrenciler için 1.000 TL) Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İkt. İşl. Ziraat Bankası – Çukurambar…
Read More

Organize Şiddet ve Savaşın Arkeolojisi – Yılmaz Selim Erdal

Kökeni 16. yüzyıla kadar uzanan şiddetin canlılar dünyasındaki mevcudiyeti ve nedenleri üzerindeki tartışmalar günümüzde de aktif bir şekilde tartışılmaya devam etmektedir. Araştırmacıların bir kısmı yerleşik yaşam, tarım ve özel mülkiyet kavramlarının organize şiddettin doğmasında etkili olduğunu kabul ederken, başta Anadolu olmak üzere Yakındoğu’da yapılan arkeolojik çalışmalar organize şiddetin temelde merkezi…
Read More

Kırılma Noktasındaki Gezegen: Yıkıcı Uygarlığın İklim Krizi – Nesrin Algan

İnsan türünün dünya gezegeninde kurduğu uygarlığın temelinde doğaya ve kaynaklarına egemen olma düşüncesi yatıyor. Gezegenin sınırlarının aşılmasına ve geri dönülemez ekolojik tahribatlara neden olan bu düşünce aynı zamanda, insanın kendi yarattığı uygarlığı yine kendisinin yok etme tehlikesini de içinde barındırıyor. “Altıncı büyük yok oluş” ve iklim krizinin temelindeki büyümeci politikalarla…
Read More