Depremlerin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi – Prof. Dr. Nilüfer Narlı

  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Depremlerin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi – Prof. Dr. Nilüfer Narlı

Bu tebliğin ana konusu hem beşeri hem de doğal kaynaklı olarak toplum ve insan yaşamında yıkım ve aksaklıklara neden olan afetlerden biri olan depremi sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Bu çalışma risk ve afet kavramlarının tanımlarına dair tartışmaları kapsadığı gibi, sosyal problemler de dahil olmak üzere birkaç farklı sosyal problem teorisini tanımlama ve karşılaştırma yaparak, yapısalcı teoriler ve sosyal hareketlerin kaynak seferberliği teorisi çerçevesinde Maraş depreminin sosyolojik açıdan ele alınabilmesi için kavramsal çerçeve ve araştırma başlıklarına ilişkin düşünceler sunmayı hedefler.

Konuşmacı: Prof. Dr. Nilüfer Narlı

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu

Lisans eğitimini 1979 senesinde ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bölümü’nde ana dalı felsefe, yan dalı ise sosyoloji olarak bitirdi. Bölümü birincilikle tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini ise 1982 yılında ODTÜ’de İnsan Bilimleri Bölümü’nde tamamlamıştır. Bu bölümde asistanlık yapan Prof. Dr. Nilüfer Narlı 1983 yılında Mazelya’ya gitmiştir ve burada Doktora eğitimini tamamlamıştır. Prof. Dr. Nilüfer Narlı, 1995 yılında Doçent, 2001 yılında ise Profesör ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü kurdu. Uzun yıllar başkanlığını yaptı. Ardından Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı’nı yaptı. Çeşitli üniversitelerde görev alan Narlı, 2005 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır.

Dersin video kaydını izlemek için:

Dersin ses kaydını dinlemek için: