16. Akademi Çalıştaylar

Enerji ve Kritik Enerji Altyapısının Güvenliği Okumaları

Mitat Çelikpala Kadir Has Üniversitesi https://youtu.be/-9XXX491qis Ders Tanıtımı Enerji ve kritik enerji alt yapısının güvenliği, genel olarak güvenlik kavramı altında incelenen çeşitli konu başlıkları arasında, son dönemde öne çıkan ve birbirleriyle yakından ilişkili iki konu başlığı olarak dikkati çekmektedir. Enerji güvenliği, ilgili aktörün ya da unsurun konumuna bağlı olarak farklı…
Read More

İklim Krizi, Çevresel Güvenlik ve Yeşil Savunma Okumaları

Senem Atvur Akdeniz Üniversitesi https://www.youtube.com/watch?v=TeBfv6NpxC0 Çalıştay Tanıtımı Sanayi Devrimi ile birlikte insanın doğa üzerinde yarattığı baskının artması, çevre sorunlarının büyümesinde doğrudan rol oynamıştır. Kirlilik, atmosferin yapısının bozulması, biyolojik çeşitliliğin azalması, iklim sistemlerinin değişmesi gibi çevresel sorunların yarattığı etkiler, devletlerin egemenlik alanlarından bağımsız, sınır ötesi etkiler yaratmıştır. Bu durum çevre konusunun…
Read More

Siber Güvenlik ve Hibrit Tehditler Okumaları

Salih Bıçakcı Kadir Has Üniversitesi https://youtu.be/cyusdC0RLm4Çalıştay TanıtımıBilgi ve güç arasındaki ilişki Bacon tarafından yüzyıllarca önce tanımlanmış ve Foucault tarafından da tekrar altı çizilmiştir. Bilgiye sahip olma Uluslararası İlişkilerde karar verme önceliği, doğru karar verme ve sahayı doğru okumak önemli avantajlardan birisi olarak tanımlanmıştır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) hızlı yükselişi…
Read More

Göç ve Sınır Güvenliği Okumaları

Sanem Özer Akdeniz Üniversitesi https://youtu.be/f7aJWvHcu9Q Çalıştay Tanıtımı Sunum çerçevesinde Göç ve güvenlik genişleyen ve iç içe geçen kavramlar olarak ele alınacaktır. Kısaca uluslararası sistemde gerçekleşen siyasi ve ekonomik değişimlerin geniş ölçekli nüfus hareketlerine ve göç algısına nasıl etki ettiği aktarılacaktır. Uluslararası ilişkiler teorilerinin zorunlu göçü nasıl ele aldığına ve göçün…
Read More

Küresel Kriz ve Ekonomik Güvenlik Okumaları

İnan Rüma İstanbul Bilgi Üniversitesi https://youtu.be/7g97ORt4uDs Ders Tanıtımı Ekonomik güvenlik birçoğumuzun hayatında yakıcılığını hissettiği bir sorunsal. Geniş anlamıyla, küresel ekonomik, sosyal ve ekolojik istikrarsızlık çerçevesinde ele alınır. Bu bağlamda, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun tanımı iletilebilir: Ekonomik güvenlik eğitim, sağlık, barınma, bilgi edinme, sosyal koruma gibi temel sosyal güvenlik ve istihdam…
Read More