Göç ve Sınır Güvenliği Okumaları

Sanem Özer

Akdeniz Üniversitesi

Çalıştay Tanıtımı

Sunum çerçevesinde Göç ve güvenlik genişleyen ve iç içe geçen kavramlar olarak ele alınacaktır. Kısaca uluslararası sistemde gerçekleşen siyasi ve ekonomik değişimlerin geniş ölçekli nüfus hareketlerine ve göç algısına nasıl etki ettiği aktarılacaktır. Uluslararası ilişkiler teorilerinin zorunlu göçü nasıl ele aldığına ve göçün güvenlikle ilişkisini nasıl kurduğuna değinilecektir. Güvenlikleştirme olgusunun göç alanına yansıması işlenecektir. Devletlerin sınır güvenliğine yönelik aldıkları tedbirler, insan hareketlerini takip etmek ve önlemek için geliştirdikleri teknolojiler aktarılacaktır. İnsani güvenlik kavramı aracılığıyla göç ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkinin eleştirel bir değerlendirmesi aktarılacaktır. Küreselleşme ve göçle birlikte gelişen ve sınır aşan yeni güvenlik tehditleri ele alınacaktır. Mültecileri korumaya yönelik yük/sorumluluk paylaşımına değinilecektir.