Enerji ve Kritik Enerji Altyapısının Güvenliği Okumaları

Mitat Çelikpala

Kadir Has Üniversitesi

Ders Tanıtımı

Enerji ve kritik enerji alt yapısının güvenliği, genel olarak güvenlik kavramı altında incelenen çeşitli konu başlıkları arasında, son dönemde öne çıkan ve birbirleriyle yakından ilişkili iki konu başlığı olarak dikkati çekmektedir. Enerji güvenliği, ilgili aktörün ya da unsurun konumuna bağlı olarak farklı biçimlerde tanımlansa da genel olarak; herhangi bir enerji kaynağının, ekonomik büyümenin sağlanması ve devam ettirilebilmesi amacıyla uygun bir bedelle, güvenilebilir kaynaklardan ve yeterli miktarda elde edilebilmesidir. Bu bağlamda, enerji güvenliği ister üretici isterse tüketici ya da geçiş ülkesi olsun, ilgili unsurlar için enerji kaynağının güvenli ve sürdürebilir biçimde üretilmesinden uygun piyasa fiyatları çerçevesinde, güvenli güzergâhlar üzerinden sürdürülebilir bir şekilde iletilmesine ilişkin süreçlerin tamamını içermektedir. Kritik alt yapı kavramı da bu çerçevede devlet ve toplum düzeninin sağlıklı ve kesintisiz bir biçimde işlemesi için gerekli olan ve birbirleri arasında bağımlıkların söz konusu olduğu fiziksel ve sayısal sistemleri ifade etmektedir. Bu temel ya da kritik altyapı ulaşım, iletişim, enerji, sağlık ve finansal çerçeve başta olmak üzere birçok sistemi içermektedir. Bunların arasındaki bağımlılık ve etkileşim ise bu sistemlerin kritik olarak değerlendirilmesinin asli nedenidir. Bu seminerde, özellikle enerji güvenliği ve kritik enerji altyapısına yönelik güvenlik tehditleri ve bu tehditlerle mücadele için öngörülen çözümler gibi çeşitli konulara odaklanılacaktır.