5. Oturum Okuma Önerisi

  • Bernhard Brosius, “From Çayönü to Çatalhöyük: Emergence and Development of an Egalitarian Society”, Inprekorr, 400-401, 2005, s. 24-29.
  • Charles Keith Maisels, Uygarlığın Doğuşu, İmge Kitabevi Yayınları, 2009.
  • Gordon Childe, Kendini Yaratan İnsan, Varlık Yayınları, 2010.
  • Ian Hodder, Çatalhöyük: Leoparın Öyküsü, YKY, 2014.
  • M. Murat Baskıcı, “Evcilleştirme Tarihine Kısa bir Bakış”, AÜ SBF Dergisi, 53/1, 1998, s. 73-94.