COVID-19’un Barış ve Çatışmaya Etkileri (22.10.2020)

Bu seminerde pandeminin genel olarak barış ve çatışma üzerine etkileri ele alınacaktır. Makro seviyeden başlayarak mikro seviyeye inilmesi planlanan seminerde, öncelikle pandeminin az gelişmiş ülkeler ve çatışma bölgeleri üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Özellikle Türk kamuoyunda daha az ele alındığı tespit edilen mikro seviyedeki konular alanında uzman isimlerin katılımlarıyla incelenecektir. Bu çerçevede, pandeminin özellikle yerinden edilmiş kişiler, göçmenler ve mülteciler, kadın, genç ve çocuklardan oluşan gruplar üzerindeki etkileri ve etkilerin giderilmesi için yapılması gerekenler tartışılacaktır.

Moderatör:

Dr. Cihan Dizdaroğlu, Barış ve Sosyal İlişkiler Merkezi, Coventry Üniversitesi

Konuşmacılar:

Ali Altıok, Gençlik, Barış ve Güvenlik Projesi Sorumlusu, Interpeace
Alpaslan Özerdem, Prof. Dr., Carter Barış ve Çatışma Çözümü Okulu Dekanı, George Mason Üniversitesi George Mason University
Deniz Şenol SertDoç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Özyeğin Üniversitesi
Selen Örs ReyhanioğluDr., İnsani Yardım Programı Koordinatörü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

SEMİNER POLİTİKA NOTU

Icon
COVID-19 , Barış ve Çatışma – Cihan Dizdaroğlu
Icon
COVID-19, Peace & Conflict – Cihan Dizdaroğlu