11 Eylül Sonrası Uluslararası Düzen: 20 Yılın Muhasebesi (10.09.2021)

@guvenlikportali, @uikpanorama, @TRGlobalAcademy ve @uikonseyi ortaklığında ve Prof.Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof.Dr. Güven Sak, Büyükelçi (E) Alper Coşkun, Prof.Dr. Meliha Altunışık ve Prof.Dr. Haldun Yalçınkaya’nın katılımlarıyla düzenlenen panelde, 11 Eylül 2001 sonrası uluslararası düzen tartışılmış ve aşağıdaki sorular üzerinden değerlendirilmelerde bulunulmuştur. – 11 Eylül sonrası dünya düzenini nasıl tanımlamalıyız? Türkiye…
Read More

COVID-19’un Barış ve Çatışmaya Etkileri (22.10.2020)

Bu seminerde pandeminin genel olarak barış ve çatışma üzerine etkileri ele alınacaktır. Makro seviyeden başlayarak mikro seviyeye inilmesi planlanan seminerde, öncelikle pandeminin az gelişmiş ülkeler ve çatışma bölgeleri üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Özellikle Türk kamuoyunda daha az ele alındığı tespit edilen mikro seviyedeki konular alanında uzman isimlerin katılımlarıyla incelenecektir. Bu çerçevede,…
Read More

Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma (15.10.2020)

COVID-19’un etkileri yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde devletler, toplumlar ve bireyler üzerinde hayatın her alanında hissedilmektedir. Ekonomik faaliyetlerin sekteye uğradığı, işsizlik, yoksulluk, yoksunluk ve eşitsizlik gibi kavramların daha çok gündeme geldiği, bir yandan korumacılık artarken diğer yandan uluslararası işbirliğinin yapılmasının gerekliliklerinin konuşulduğu bu dönemde, Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma konulu seminer…
Read More