20. Yılında Irak’ın İşgalinin Türkiye’ye Etkileri (05.04.2023)

5 Nisan 2023 tarihinde Ankara Politikalar Merkezi iş birliğinde gerçekleşen “20. Yılında Irak’ın İşgalinin Türkiye’ye Etkileri” toplantısı, Tülin Daloğlu’nun kolaylaştırıcılığında E. Şafak Göktürk (E. Büyükelçi), Namık Tan (E. Büyükelçi), Y. Halit Çevik (E. Büyükelçi) ve Sedat Ergin’in (Gazeteci) katılımıyla gerçekleşti.  Toplantının video kaydını izlemek için:  https://youtu.be/mJycrvOBf60 Toplantının ses kaydını dinlemek için: 
Read More

20 Yılın Muhasebesi: Irak’ın İşgali, Orta Doğu, Uluslararası Sistem (20.03.2023)

20 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen “20 Yılın Muhasebesi: Irak’ın İşgali, Orta Doğu, Uluslararası Sistem” toplantısı, Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın kolaylaştırıcılığında Prof. Dr. Meliha Altunışık, Soli Özel, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Prof. Dr. Serhat Güvenç’in katılımıyla gerçekleşti.  Toplantının video kaydını izlemek için:  https://youtu.be/eY_vOVGHcik Toplantının ses kaydını dinlemek için: 
Read More

ABD-Türkiye-Rusya Üçgeninde Güvenlik İlişkileri (28.05.2020)

#GüvenlikTartışmaları serisinin ilki olan ve 28 Mayıs 2020 tarihinde icra edilen “ABD – Türkiye – Rusya Üçgeninde Güvenlik İlişkileri” yuvarlak masa toplantısında konunun uzmanları Prof.Dr. Mustafa Aydın (@profdrmaydin), Doç.Dr. Evren Balta (@Evreki), Prof.Dr. Mitat Çelikpala (@MCelikpala), Prof.Dr. Çağrı Erhan (@cagrierhan), Prof.Dr. Serhat Güvenç (@SerhatGuvenc), Doç.Dr. Pınar İpek (@pinaripek_etu), Dr. Haluk Karadağ (@Haluk_Karad), Soli Özel (@soliozel2),…
Read More

Suriye İç Savaşı 10. Yılında: Genel Bir Değerlendirme (31.03.2021)

@guvenlikportali, @uikpanorama, @TRGlobalAcademy ve @uikonseyi ortaklığında gerçekleştirilen “Suriye İç Savaşı 10. Yılında: Genel Bir Değerlendirme” paneli için sanal ortamda bir araya gelen Prof.Dr. Mustafa Aydın, Prof.Dr. Meliha Altunışık, Prof.Dr. Serhat Güvenç, Barçın Yinanç, Prof.Dr. Tarık Oğuzlu, Doç.Dr. Deniz Şenol Sert ve Prof.Dr. Murat Erdoğan Suriye İç Savaşı’nın 10. Yılını değerlendirdiler.  Panelin…
Read More

COVID-19’un Barış ve Çatışmaya Etkileri (22.10.2020)

Bu seminerde pandeminin genel olarak barış ve çatışma üzerine etkileri ele alınacaktır. Makro seviyeden başlayarak mikro seviyeye inilmesi planlanan seminerde, öncelikle pandeminin az gelişmiş ülkeler ve çatışma bölgeleri üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Özellikle Türk kamuoyunda daha az ele alındığı tespit edilen mikro seviyedeki konular alanında uzman isimlerin katılımlarıyla incelenecektir. Bu çerçevede,…
Read More