Pandemilerin Tarihçesi ve Öğrenilen Dersler (24.09.2020)

COVID-19 pandemisi 2020 yılında hayatın her alanını etkilemekte ve geleceğe ilişkin her alanda soru işaretleri yaratmaktadır. Ancak bu endişelerin bir kısmı hafızamızın bizi yanıltmasından kaynaklanıyor. Şöyle ki; yirminci yüzyılla birlikte bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin gündelik hayatımıza yansıması ve yarattığı konfor bize tarihte yaşanan bir çok mücadeleyi unutturdu. Bunlardan birisi de salgın hastalıklar ve bunların gündelik hayata olan etkisi. Tarih bize COVID-19 sonrası dünyanın nasıl olacağına dair geçmiş tecrübeleri aktarma kapasitesine sahip ve bu deneyimler sayesinde çok iyimser ya da daha gerçekçi olma imkanınıza sahibiz. Bu panelde de konuşmacılarla dünyada, Türkiye’de ve savaş alanlarında salgın hastalıkların tarih boyunca etkilerinin neler olduğu konunun uzmanları ile konuşulacak ve alınan derslerin tekrar gündeme gelmesi sağlanabilecektir.

Moderatör:

Haldun Yalçınkaya, Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, TOBB ETÜ

Konuşmacılar:

Gülten Dinç, Prof. Dr., Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Burcu Kurt, Doç. Dr., Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi
Adnan Ataç, Prof. Dr., Temel Tıp Bilimleri, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Lokman Hekim Üniversitesi

SEMİNER POLİTİKA NOTU

Icon
Pandemilerin Tarihi ve Öğrenil(mey)en Dersler – Haldun Yalçınkaya
Icon
Lessons (un)Learned from the History of Pandemics – Haldun Yalçınkaya