İstihbarat Disiplini

Nihat Ali Özcan

TOBB - Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

 

Ders Tanıtımı

İstihbarat disiplini 2. Dünya savaşı sonrası büyük bir gelişme göstermiştir. Bir yandan bağımsız bir disiplin/disiplinler olma yolunda ilerlerken bir yanda da ilgi alanı genişlemektedir. İstihbarat, karar alıcıları stratejik sürprizlerden korumayı hedeflerken, siyasi, askeri, diplomatik alanlarda optimum kararlar alınmasını sağlamayı hedefler. günümüz dünyasının karmaşık ortamında, tüm liderler iki sorunun peşinden giderler. Ne oluyor ve ne olacak? bu sorulara cevap vermesi beklenen istihbarat faaliyetleridir. Günümüz dünyasında istihbarat kurumları dört işle meşgul olurlar. İstihbarat üretmek, istihbarata karşı koymak, istihbaratçı yetiştirmek ve örtülü operasyonlar. istihbarat çeşitli yöntemlerle toplanan bilginin işlenmesi, analizi ile üretilir. Tüm bu faaliyetler profesyonel yetkinlik gerektirir. Öte yandan devletler ve devlet dışı aktörler birbirlerinin faaliyetlerini izlerler bazı faaliyetlerini de gizlerler. başka devletlerin bilgi toplamasını engellemek istihbaratın önde gelen görevlerindendir. üçüncü olarak istihbarat örgütleri işin zanaatını eğitim sisteminde elde etseler de, sanatını kurumlarında öğrenirler. son olarak istihbarat örgütleri örtülü faaliyetler yürütürler. Bunlar, propaganda, politik aktiviteler, para militer faaliyetler ve bilgi savaşlardır. İstihbaratın gizli devlet faaliyeti olması bir dizi tartışmayı da beraberinde getirir. Özellikle istihbaratın denetimi, siyasallaşması bunlardan bir kaçıdır.