16. Güvenlik Akademisi Ders Tanıtımları

  • Anasayfa
  • 16. Güvenlik Akademisi Ders Tanıtımları

Küresel Pandemi Krizi ve Uluslararası Güvenlik

Evren Balta Özyeğin Üniversitesi https://youtu.be/WnPAmJp1u8Q Ders Tanıtımı Bu oturumda güvenlik bir insani güvenlik sorunu olarak ele alınacak ve bu çerçevede sağlığın bir küresel güvenlik sorunu olarak nasıl şekillendiği tarihsel bir arka plan çerçevesinde tartışılacaktır. Öncelikli olarak sağlığın düzenlenmesinin uluslararası sistemin kuruluşuna katkısı ve sağlık güvenliğinin uluslararası kurumlar tarafından tarihsel olarak…
Read More

Dezenformasyon ve Toplumsal Dirençlilik

Balkan Devlen Türkiye Araştırmaları Merkezi, Carleton Üniversitesi https://www.youtube.com/watch?v=oUJ861SS3rs Ders Tanıtımı Son on yılda dezenformasyon ve dezenformasyon ile mücadele, uluslararası güvenliğin önemli bir parçası haline gelmiştir. Savaşların giderek pahalı ve daha da yıkıcı olduğu zamanlarda, dezenformasyon gibi araçlar ülkelerin dış politikalarında diğer ülkelerin rakiplerini yıpratma ve onların karar alma ve karar…
Read More

Füze Tehdidi, Füze Savunması ve Uzay Savaşları

Sıtkı Egeli İzmir Ekonomi Üniversitesi   Ders Tanıtımı Füzeler ile füzelerin ortaya koyduğu tehdit, icat edildikleri İkinci Dünya Savaşı’nın son evrelerinden günümüze kadar hem bölgesel seviyedeki güç mücadelesinin, hem de başat güçler arasındaki küresel rekabetin ve dengelerin önemli unsurlarından birisi olagelmiştir. Bu alanda son yıllarda yaşanmakta olan teknolojik gelişmelere ve…
Read More

İstihbarat Disiplini

Nihat Ali Özcan TOBB – Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi   Ders Tanıtımı İstihbarat disiplini 2. Dünya savaşı sonrası büyük bir gelişme göstermiştir. Bir yandan bağımsız bir disiplin/disiplinler olma yolunda ilerlerken bir yanda da ilgi alanı genişlemektedir. İstihbarat, karar alıcıları stratejik sürprizlerden korumayı hedeflerken, siyasi, askeri, diplomatik alanlarda optimum kararlar alınmasını…
Read More

İnsani Güvenlik

Alpaslan Özerdem George Mason Üniversitesi   Ders Tanıtımı   İnsani güvenlik kamu politikasının her şeyden önce, bireylerin ve toplulukların kişisel güvenlik, refah ve haysiyet sorunları üzerine yoğunlaşmasının gerektiğini öne sürmekte olup ulusal güvenlik yaklaşımına önemli bir alternatif anlayış sunmaktadır. Bu kavram üzerine yapılan tartışmalar 1940’lı yıllara kadar gitmesine rağmen, 1994…
Read More

Terörizm, Şiddet ve Uluslararası Güvenlik

Haldun Yalçınkaya TOBB – Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ders Tanıtımı Savaşlar, Sanayi Devrimi sonrasında hayatın her alanını etkilemeye başlamışlardır. Çünkü gelişen teknoloji savaşları değiştirmiştir. Bu değişimler sonucunda daha çok sayıda insanın hayatına mal olmaya başlayıp, savaşların yıkıcılığı artınca, nasıl engellenebilecekleri sorusu gündemin üst sıralarına yükselmiştir. İnsanlığı savaşın dehşet sonuçlarıyla karşı…
Read More

Güvenlik Nedir? Kavram, Kuram ve Tartışmalar

Sinem Akgül Açıkmeşe Kadir Has Üniversitesi   Ders Tanıtımı   Güvenlik, 1940’larda Stratejik Çalışmalar adıyla doğan, zaman içinde Uluslararası İlişkilerin alt-disiplinine dönüşen, uzun yıllar boyunca Stratejik Çalışmaların realist perspektifinin hegemonyasında kaldıktan sonra, günümüzde pek çok güvenlik kuramına ev sahipliği yapan Güvenlik Çalışmaları alanının anahtar kavramıdır. Bu dersin amaçlarından ilki, Güvenlik Çalışmaları alanının…
Read More

Uluslararası İlişkilerde “Grand” Strateji ve Türkiye

Mustafa Aydın Kadir Has Üniversitesi Ders Tanıtımı Çatışma, savaş, barış, güvenlik ve güvensizlik kavramları Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları’nın üzerinde en çok düşünülen, fikir üretilen ve anlaşmazlığa düşülen konuları arasındadır. Sıklıkla dikotomiler halinde birbirlerine rakip olarak ele alınan bu kavramlar, kimi zaman güç ekseninde birleşirken, kimi durumlarda biyosferin ya da…
Read More