UİK, Türk-Yunan Forumu Türkiye Koordinatörlüğünü üstlendi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, sorunlu konuların resmi temaslar dışında, her iki ülkede etkinliği olan bireyler arasında görüşülerek, olası çözüm önerilerinin iki ülke yönetimlerine iletilmesi ve iki ülke ilişkilerinde sorunlar yaşandığı ve resmi düzeyde temasların zayıfladığı dönemlerde ilişkileri sürdürmek amaçlarıyla 1998’de oluşturulan Türk-Yunan Forumu’nun Türkiye Koordinatörlüğü’nü Mayıs 2018’den itibaren Uluslararası İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın üstlendi. 

1997 yılında İngiltere’de Türkiye ve Yunanistan’dan gelen katılımcıların da olduğu bir konferansta ortaya atılan fikir üzerine, 1998 yılında oluşturulan “Türk-Yunan Forumu Politik Analiz Grubu” çalışmalarının evrilmesiyle 1999 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türk-Yunan Forumu, iki ülke arasındaki resmi ilişkiler dışında kurulmuş ilk Türk-Yunan sivil toplum oluşumu olmuştur. 2006 yılına kadar sadece Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendiren siyasi konuların ele alınıp tartışıldığı Forum çalışmaları, bu yıldan itibaren bölgedeki konuları ve Kıbrıs’ı da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Forum, yaptığı çalışmalarla Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini hedeflemektedir. 

Yunanistan tarafının koordinatörlüğünü kuruluş aşamasında bir süre  Christos Rozakis sürdürmüş, ardından iş insanı ve yazar Costas Caras devralmıştır. Türkiye tarafının koordinatörlüğünü ise sırasıyla Emekli Oramiral Güven Erkaya, Dışişleri eski Bakanı ve Emekli Büyükelçi İlter Türkmen ile Boğaziçi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder üstlenmişlerdir. Koordinatörlüğün Prof. Dr. Mustafa Aydın’a geçmesi ile Uluslararası İlişkiler Konseyi de, Türk-Yunan Forumu’nun sekretaryasını devralmıştır.