S

Soğuk Savaş

Yazar: Şevket Ovalı İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında başlayan ve ABD ile SSCB’nin başı çektiği iki kutup arasındaki küresel ölçekteki ideolojik ve jeopolitik mücadele Soğuk Savaş (Cold War) olarak bilinir. Soğuk Savaş, 1947’de dönemin ABD başkanı Harry Truman’ın ismiyle anılan Truman Doktrini ile başlayıp, SSCB Komünist Partisi’nin kendisini lağvettiği 1991…
Read More