Kovid-19 Sonrası Dünyada Sürdürülebilir Uluslararası İşbirliği

  • Anasayfa
  • Kovid-19 Sonrası Dünyada Sürdürülebilir Uluslararası İşbirliği

“Rethinking Sustainable International Cooperation in Post-Covid19 World (RESCOO-World)” ve “Sustainable International Cooperation in Post-COVID-19 World (SICOP-World)” başlıklı iki proje kapsamında 2019-2021 arasında “Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği” destekleriyle geliştirilen Global Akademi Konuşmaları, iki yıl boyunca gerçekleştirilen 10 kamuya açık çevrimiçi seminer ve takiben hazırlanan raporlarla sürdürülebilir bir gelecek için çok taraflı işbirliği mekanizmaları, COVID-19 pandemisinin yarattığı zorluklar ve pandemi sonrası dünyada beklenen değişimler ile uluslararası işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi için tavsiyeler ve öneriler tespit edilmeye çalışılmıştır.