Panel 2-2021 Güvenlik Gündemi Paneli

Konuşmacılar:
Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi (Moderatör)
Aslı Aydıntaşbaş, European Council on Foreign Relations
Can Kasapoğlu, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi
Meliha Altunışık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi