Küresel Güvenlik ve Türkiye

Küresel Güvenlik ve Türkiye Paneli

Katılımcılar

Çağrı Erhan

Moderatör

Altınbaş Üniversitesi Rektörü

Barış Doster

Marmara Üniversitesi

Cansu Çamlıbel

Genel Yayın Yönetmeni

Duvar English

Serhat Güvenç

Kadir Has Üniversitesi

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a3821c964ca916b1afc9eb0d361ab7dd.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0db67a65c2e42b9849b78d7e508bfb40.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-285fc37cbd8b1217f3b7840ef879a349.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-270927c68c2566188e4d7ba3005fa8c5.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c721f2405d59a43bf50810b962501f65.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-cf5dcf3aee3c6176198d2fd16555f468.jpg' }}

Güvenlik Akademisi, NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.