TRIP Araştırması

Temelinde epistemolojik ve ontolojik anlamda Uİ disiplininin sınırları, özgün karakteri ile Uluslararası İlişkiler (Uİ) akademisyenlerinin eğitim ve araştırmalarında hangi teorileri, yöntemleri ve pedagojik yaklaşımları kullandıklarını anlamayı hedefleyen Teaching, Research and International Policy (TRIP)araştırması, 2007 ve 2009’da doğrudan Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) tarafından, 2011, 2014 ve 2018 yıllarında ise Institute for the Theory and Practice of International Relations at the College of William and Marytarafından UİK ortaklığında düzenlenmiştir. Dünya genelinde ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplinin geçirdiği dönüşüm ile Türkiye’nin bilgi üretimine katkılarına yönelik çalışmalara veri sağlamayı hedefleyen TRIP araştırması, altı kıtada 35 ülkede eş zamanlı olarak yürütülen anket çalışmasına dayanmaktadır. Türkiye ayağı UİK tarafından Türkiye’de Uİ alanında çalışan akademisyenlere yönelik düzenlenen anket çerçevesinde tespit edilen araştırmanın bulgularına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.