8. Toplantı – 05 Mayıs 2005 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

8. TOPLANTI PROGRAMI:

İç Etkenler Açısından Türk Dış Politikası: Ekonomi

Tarih: 05 Mayıs 2005 – Perşembe Saat: 14:00-17:00
Yer: A.Ü. SBF – Aziz Köklü Salonu / Ankara

Panel Başkanı :  
  Yard. Doç. Dr. Metin Özuğurlu
(Ankara Üniversitesi SBF)
   
Katılımcılar ve Konular :  
  Konuşmacılar “Uluslararası Ekonomik Sistem”
Doç. Dr. Ahmet Haşim Köse
(AÜ SBF) Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği
Yard. Doç Dr. Galip Yalman
(ODTÜ)

Avrasya ile Ticari İlişkiler
Fatih Turhan
(Dış Ticaret Müsteşarlığı)