3.Grup: Siber Güvenlik ve Değişen Teknoloji

Siber Güvenlik ve Değişen Teknoloji

Ahmet Salih Bıçakcı

Kadir Has Üniversitesi


Ders Tanıtımı

Siber güvenlik İnternet’in yaygınlaşması ve gündelik veri iletişiminin hızlıca dijitalleşmesi neticesinde ortaya çıkmış bir kavramdır. 1991’de İnternet’in sivil kullanımına yaygın olarak açılması ve gelişen bilgisayar teknolojisi insanların fiziksel dünyadaki bağlantılarına dijital ve sanal bir katkı eklemiştir. Bugünlerde siber uzay adını verdiğimiz bu katkı 2000’li yıllarda gelişen telekomünikasyon teknolojisiyle birlikte etkili biçimde hayatımızın içine girmiştir. İletişim teknolojilerinin yaygınlığındaki bu artış dijital verilerin üretimini de teşvik etmiştir. Siber güvenlik kavramı en temel anlamıyla siber uzay alanı içindeki güvenlik sorunuyla ilgilenen bir tanımdır. Siber güvenlik kavramı en sade anlamıyla siber uzayın her türlü tehditten korunmasını esas alır. Bütüncül ve derleyici bir kavramdır. En küçük siber suçtan en büyük ve komplike saldırıya kadar bütün katmanları içine alan birleştirici bir unsurdur. Uluslararası ilişkiler perspektifinden bakıldığında devletin bireyi koruması gerektiği ilkesi burada da esastır.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a3821c964ca916b1afc9eb0d361ab7dd.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0db67a65c2e42b9849b78d7e508bfb40.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-285fc37cbd8b1217f3b7840ef879a349.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-270927c68c2566188e4d7ba3005fa8c5.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c721f2405d59a43bf50810b962501f65.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-cf5dcf3aee3c6176198d2fd16555f468.jpg' }}

Güvenlik Akademisi, NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.